KHUYẾN MÃI

KHUYẾN MÃI TỪ THÁNG 9 NĂM 2017

 • Bảng Giá Phòng
 • Đơn vị tiền tệ: VNĐ

 •  ROOM

  CATEGORIES

  Rack Rate (usd)

  Discount

   Promotion

  Standard 1,070,000

  650,000

  Giảm giá đặc biệt

  Superior

  1,284,000 898,800
  Deluxe 1,498,000 1,048,600
  VIP 1,712,000 1,198,400

Tỉ giá tiền phòng 1 USD = 22.400 VNĐ

 Vui lòng liên hệ trực tiếp nếu bạn ở dài hạn .